Charismatic

Wij maken deel uit van de Charismatische Vernieuwing, een wereldwijde beweging die zo wel in de traditionele en in de niet traditionele kerken actief is. Wij geloven dat iedere Christen, navolger van Christus, Charismatische gaven heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1 Petrus 4:10-11,’’ Dient elkaar, als goede beheerders van Gods veelsoortige genade, met de gaven, zoals ieder die heeft ontvangen: wie spreekt, moet beseffen dat hij Gods woorden spreekt; wie een dienst verricht, weten dat God het is die hem kracht verleent. Dan zal God in alles worden verheerlijkt door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de macht in de eeuwen der eeuwen. Amen.
De Bijbel geeft aan dat er verschillenden Charisma gaven zijn, onder andere:
1 Corinthiërs 12 noemt; Dienen, Wijsheid, Kennis, Geloof, Genezing, Wonderen, Profetie, Onderscheiding van Geesten, Tongentaal, vertaling van Tongentaal, Administratie, Onderwijs.
Romeinen 12:6-8: Profeteren, Dienstbetoon, Onderwijzen, Bemoediging, Leiderschap, Barmhartigheid. Romeinen 12:4-6 ‘’ Want zoals het menselijk lichaam vele organen heeft met allerlei verschillende functies, zo vormen wij allen tezamen in Christus een lichaam, en ieder afzonderlijk, zijn wij, evenals de ledematen van het lichaam, aangewezen op elkaar. De geestelijke gaven die wij bezitten verschillen naar de bijzondere genade die ieder van ons is geschonken.’’
Wij herkennen en erkennen diverse bedieningen van: Efeziërs 5:11-16 ‘’ Hij heeft ook gaven gegeven: sommigen maakte Hij Apostelen, anderen Profeten, anderen Evangelisten, weer anderen Herders en Leraars. Handelingen 6:2 Diakenen 1Timotieus 3:1-7 Bisschop/Opziener.

Page title

Page title

Charismatique

 

 

Add your product description that will be useful for your customers. Add the exclusive properties of your product that will make customers want to buy it. Write your own text and style it in Store properties on Style tab.