Enter your text here

gallery/mission4unity

Enter your text here

Enter your text here

About us

 

You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services. Our mission is to provide best solution that helps everyone. If you want to contact us, please fill the contact form on our website. We wish you a good day! You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services. Our mission is to provide best solution that helps everyone. If you want to contact us, please fill...

 

The contact form on our website. We wish you a good day! You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services. Our mission is to provide best solution that helps everyone. If you want to contact us...

 

Please fill the contact form on our website. We wish you a good day! You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services. Our mission is to provide best solution that helps everyone. If you want to contact us, please fill the contact form on our website. We wish you a good day! You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services. Our mission is to provide best solution that helps everyone. If you want to contact us, please fill the contact form on our website. We wish you a good day! You will find the latest information about us on this page. Our company is...

Wij maken deel uit van de Charismatische Vernieuwing, een wereldwijde beweging die zo wel in de traditionele en in de niet traditionele kerken actief is. Wij geloven dat iedere Christen, navolger van Christus, Charismatische gaven heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1 Petrus 4:10-11,’’ Dient elkaar, als goede beheerders van Gods veelsoortige genade, met de gaven, zoals ieder die heeft ontvangen: wie spreekt, moet beseffen dat hij Gods woorden spreekt; wie een dienst verricht, weten dat God het is die hem kracht verleent. Dan zal God in alles worden verheerlijkt door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de macht in de eeuwen der eeuwen. Amen.
De Bijbel geeft aan dat er verschillenden Charisma gaven zijn, onder andere:
1 Corinthiërs 12 noemt; Dienen, Wijsheid, Kennis, Geloof, Genezing, Wonderen, Profetie, Onderscheiding van Geesten, Tongentaal, vertaling van Tongentaal, Administratie, Onderwijs.
Romeinen 12:6-8: Profeteren, Dienstbetoon, Onderwijzen, Bemoediging, Leiderschap, Barmhartigheid. Romeinen 12:4-6 ‘’ Want zoals het menselijk lichaam vele organen heeft met allerlei verschillende functies, zo vormen wij allen tezamen in Christus een lichaam, en ieder afzonderlijk, zijn wij, evenals de ledematen van het lichaam, aangewezen op elkaar. De geestelijke gaven die wij bezitten verschillen naar de bijzondere genade die ieder van ons is geschonken.’’
Wij herkennen en erkennen diverse bedieningen van: Efeziërs 5:11-16 ‘’ Hij heeft ook gaven gegeven: sommigen maakte Hij Apostelen, anderen Profeten, anderen Evangelisten, weer anderen Herders en Leraars. Handelingen 6:2 Diakenen 1Timotieus 3:1-7 Bisschop/Opziener.