Wat doen wij !!

 

Wij roepen iedere christen op om te bidden voor de eenheid onder alle christenen. Niet alleen binnen de kerk, maar ook wat betreft de eenheid in de christelijke families. Wij allen zijn ambassadeurs van Christus in deze wereld. Daarom is het nodig dat de wereld weet dat wij allen gezamenlijk het Lichaam van Christus zijn.

 

Rev.fr.Roger Maatje

en Pastor Maud Maatje.

Oprichters Mission 4Unity International 

Over Ons!

 

Stichting Mission 4 Unity International is een beweging voor de christelijke eenheid.

Die zich ten doel stelt het Lichaam van Jezus Christus toe te rusten tot geestelijke volwassenheid, dienstbetoon en in dienstbaar leiderschap en hen wil aanzetten tot verzoening.

En herstel wil bevorderen van de geestelijke eenheid tussen medechristenen, kerken en gemeenten. 

 

Medewerkers en leden van Mission for Unity zijn afkomstig uit diverse kerkelijke achtergronden;

Angelicaans , Katholiek, Protestants,Evangelische, Orthodox enz.

 

Wij gaan niet uit van een bepaalde kerk of denominatie.

Maar wij willen dienstbaar zijn aan het gehele Lichaam van Christus.

En aan allen die zich een discipel van Jezus noemen of het verlangen hebben er één te worden.

 

Wij willen oproepen tot geestelijke eenheid onder alle christenen wereldwijd.

En roepen hen op om God te aanbidden en de Heilige Geest niet te beperken of Hem in te kaderen, maar Hem volledig de ruimte te geven. 

 

De Heilige Geest verlangt naar eenheid en herstel van het Lichaam van Christus wereldwijd.