Lidmaatschap Association Mission 4 Unity -Frankrijk

 

Mission 4 Unity Frankrijk is een association 1901/1907 object mix. Dat betekend dat wij niet aleen cultuureel zijn maar ook Kerkelijk. We zijn geen kerk maar we houden wel kerkdiensten of gebedsdiensten of conferenties die duidelijk een christelijk karakter hebben. 

Leden van de association zijn betrokken bij de uitvoer en de organisatie van deze diensten.

Wij hebben diverse lidmaatschaps mogelijkheden.

 

Simpel lidmaatschap:  Is een particitpatie lidmaatschap voor hen die aan een training of een cursus of een aktiviteit voor meerderdag weken of langer deelnemen. Het lidmaatschap is 5 Euro per deelnemer.

 

Steun lidmaatschap: Is een lidmaatschap waarin je duidelijk je betrokkenheid met het werk van de association laat zien dat je geregeld naar activiteiten van de association komt. Een steun lid heeft stemrecht bij de algemeene leden vergadering.

Het lidmaatschap kost 15 euro per persoon per jaar.

 

Actief Lidmaatschap: is een lidmaatschap met een engargement , je staat niet alleen achter de doelstelling je will deze doelstellingen geestelijk en ook practische handen en voeten geven in je eigen leven maar ook als lid zijnde uitdragen. Actief leden kunnen gekozen worden voor het bestuur van de association of gevraagd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor een bepaalde taak. Je wordt actief lid als je daar voor een verzoek doet aan het bestuur van de association. Doorgaans wordt je eerst steunlid en daarna pas Actief lid. Het bestuur of de oprichters kunnen in bepaalde gevalen een uitzondering maken. Het Lidmmatschap kost 25 euro per persoon per jaar. Voor Echtparen gezamelijk 35 Euro Per jaar.

 

Partner Lidmaatschap: is een lidmaatschap waar mee je verbind met mission 4 unity -Frankrijk , je onderschrijf de doelstellingen van de association , je ondersteund en adviseerd het werk van Mission 4 Unity - France . Veel al zijn partner leden mensen die samenwerken met mission 4 unity met of ineen project of aktiviteiten die gezamelijk met een locale organisatie of kerk wordt gedaan . Partner leden hebben stemrecht en adviseren de association rondom bepaalde zaken. Partner lidmaatschap kerk/Organisatie 150 euro per jaar.  Indivdueel partnerschap 35 euro per jaar of als Echtpaar 50 euro per jaar.

 

 

Je kunt ook als je buiten Franrijk woont lid worden van Mission 4 Unity-Franrijk.

Een lidmaatschap is geen donatie of gift. Wilt u een gift of een donatie overmaken met als doel Mission 4 Unity -Frankrijk dat kan via de stichting Mission 4 Unity International.

 

 

 

 

Mission for Unity -France

Association 1901/1907 object mix

Registered in France  ° W842003855

Prefecture of the Tarn et Garone.

 

Mission for Unity -India

Trust incorporation.

Pan card AAHTM7557M

Andhra Pradesh.

Religious Charity

Organization of Public Interest